1. TITULARITAT DE LA PÀGINA WEB:

Esta página Web es titularidad de THIS IS KOOL, S.L.
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43.710, Folio 12, Hoja B, Inscripció 1
Avinguda Josep Maria Marcet 10, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès
info@thisiskool.com
Telf. (+34)  936.921.310
C.I.F. B66005851

2. ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB:

L'ús de la pàgina web www.thisiskool.comes troba sotmès al present Avís Legal, per la qual cosa la navegació per aquesta pàgina suposa l'acceptació a les condicions aquí exposades.

Sense perjudici de l'anterior, THIS IS KOOL, S.L.  pot oferir a través de la Web serveis addicionals que comptin amb la seva pròpia regulació addicional. En aquests casos, s'informarà adequadament els Usuaris en cada cas concret.

Tots els Usuaris de la pàgina Web www.thisiskool.com es comprometen a utilitzar la Web, els seus continguts i qualssevol serveis que mitjançant aquesta s'ofereixin de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:

Tots els continguts de la pàgina Webwww.thisiskool.com es troben protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, per la qual cosa tots els drets sobre el codi font, dissenys, bases de dades, textos, imatges i altres elements continguts en aquesta són titularitat exclusiva deTHIS IS KOOL, S.L.

Per l'anterior, correspon aTHIS IS KOOL, S.L. l'exercici en exclusiva dels drets d'explotació de tots els continguts, en qualsevol forma i especialment i sense caràcter limitat, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització i comunicació pública, quedant aquests estrictament prohibits per qualsevol tercer sense prèvia autorització expressa i per escrit de THIS IS KOOL, S.L. , constituint el cas contrari una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Sense perjudici de l'anterior, existeix la possibilitat que la pàgina Web inclogui continguts de tercers, per als quals THIS IS KOOL, S.L. té els drets necessaris per a la seva explotació. L'ús d'aquests continguts per part de tercers quedarà subjecte a l'autorització que en el seu cas atorgui el legítim titular de cadascun dels diferents continguts.

4. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

La visita a aquesta web site no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD i, en el seu cas, a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (LSSI).

Les finalitats per a les quals seran recaptats les dades s'especificaran en el propi formulari de dades, incloent-hi la gestió de l'alta com a usuari, enviament d'informació comercial de futures campanyes, productes i/o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent-hi SMS, així com la realització d'enquestes. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades en un fitxer dels quals sigui responsableTHIS IS KOOL, S.L. , així com el tractament informatitzat o no d'aquests.

Per descomptat, l'usuari podrà en tot moment anul·lar aquesta autorització, comunicant el seu rebuig per correu electrònic en la següent adreça:info@thisiskool.com

Preguem que llegeixi amb atenció els diferents textos legals abans de proporcionar cap dada de caràcter personal aTHIS IS KOOL, S.L.

5. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS:

THIS IS KOOL, S.L. es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d'ús de la present web. L'usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d'ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l'ús de la pàgina web:

La utilització de la pàgina web és responsabilitat única i exclusiva de cada Usuari, per la qual cosa serà responsabilitat seva qualsevol infracció o qualsevol perjudici que pugui causar per l'ús d'aquesta pàgina.THIS IS KOOL, S.L., els seus socis, col·laboradors, empleats i qualsevol altre representant o tercer queden, doncs, exonerats de qualsevol responsabilitat que pogués comportar les accions de l'Usuari.

THIS IS KOOL, S.L., encara quan posi tot el seu esforç a facilitar sempre informació actualitzada mitjançant la seva pàgina web, no garanteix la inexistència d'errors o inexactituds en cap dels continguts, sempre que sigui per raons no imputables de manera directa aTHIS IS KOOL, S.L.

Per l'anterior, serà l'Usuari l'únic responsable enfront de totes aquelles reclamacions o accions legals iniciades contra THIS IS KOOL, S.L. basades en l'ús de la pàgina web o els seus continguts per part de l'usuari, sempre que aquesta utilització s'hagi realitzat de manera il·lícita, vulnerant drets de tercers, o causant qualsevol tipus de perjudici, assumint per això quantes despeses, costos o indemnitzacions en els quals pugui incórrer THIS IS KOOL, S.L.

Responsabilitat pel funcionament del web:

THIS IS KOOL, S.L.  exclou tota responsabilitat derivada d'aquelles interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes aTHIS IS KOOL, S.L

Així mateix, THIS IS KOOL, S.L.  tampoc és responsable de qualsevol incidència que pogués derivar-se d'aquells bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de THIS IS KOOL, S.L.

THIS IS KOOL, S.L. està facultada per a suspendre temporalment l'accessibilitat al web, si això és necessari o aconsellable per motius de seguretat, amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona..